Từ thiện đồng bào nghèo tỉnh Bình Phước.

Giá trị đích thực của sự cho đi không phải là món quà lớn hay nhỏ, mà nằm ở tấm lòng của người cho!
Cảm ơn Mss Liên và các Mạnh Thường Quân đã chung tay đồng hành để hôm nay có 1 ngày gieo duyên trọn vẹn cùng bà con tại 2 Xã An Khương và Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước! 26/8/2018

Thông tin khác liên quan

More From Author