Trao quà Trung Thu tháng 8 ÂL/2018 tại trường tiểu học Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Giữa tâm hồn với tâm hồn, thêm một phần bao dung sẽ bớt một phần tranh đấu…!!!
Trao quà Trung Thu tháng 8 ÂL/2018 tại trường tiểu học Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang