THI CÔNG ỐP FORMAT DÁN PP TƯỜNG VĂN PHÒNG CTY MOTUL