Lễ Vu Lan báo hiếu và chuyến đi từ thiện nhiều ý nghĩa tại tỉnh Đăk Lăk!