Đợt quyên góp xây dựng Chùa Giác Thông

Đợt quyên góp xây dựng Chùa Giác Thông tại Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng sẽ chốt vào ngày 10/12/2018 Mình sẽ gởi số tiền của các Bạn và các Mạnh Thường Quân đã đóng góp xây dựng Chùa đến tận tay Ni Sư.

Thay mặt Ni Sư T xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã phát tâm ủng hộ và đã thể hiện từ tâm ủng hộ tịnh tài để chia sẻ sự khó khăn của Chùa với bà con Huyện Đơn Dương.

Nay Mình tiếp tục kêu gọi các Mạnh Thường Quân quyên góp cho 300 phần quà và Quần áo cũ để đến với Làng Cùi Đăk Drinh tại tỉnh KonTum vào ngày 27/12/2018. Mong nhận đc sự gieo duyên cho chuyến đi cuối năm 2018!

Thông tin khác liên quan

More From Author