Đồng hành sửa chữa và bàn giao nhà cho gia đình Liệt Sỹ tại Phường Thới An, Quận 12