CHUYẾN TỪ THIỆN CUỐI NĂM TẠI HỘI NGƯỜI MÙ QUY NHƠN

Trường hợp ngẫu nhiên mà đến gieo duyên chuyến từ thiện cuối năm tại Hội Người Mù Quy Nhơn cũng cùng ngày cùng tháng với năm rồi!
Cảm ơn tất cả Các Mạnh Thường Quân & Bạn Bè đã chung tay hỗ trợ 200 phần quà để hoàn thành chuyến thiện nguyện hôm nay! 19/1/2020

 

 

Thông tin khác liên quan

More From Author