Ceramic Pro

CERAMIC PRO

Vì khách hàng là một công ty Quốc Tế, nên thử thách với chúng tôi rất lớn. Khách hàng yêu cầu cao về chất lượng, về màu sắc thương hiệu và thời gian thi công phải nhanh chóng. Rất may mắn, với hệ thống máy in và mực in cao cấp của Nhật, chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

 

Thông tin khác liên quan

More From Author